SP PARK THAPHRA

SP PARK THAPHRA

ร่วมงานกับเรา/ข่าวสาร

ตำแหน่งงานว่าง
ผช.ผอ.ฝ่ายการตลาด

อายุ 25 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งงานว่าง
เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง

เพศชาย

อายุ 25 ปี ขึ้นไป

มีใบขับขี่รถยนต์

หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

เครดิต ภาพ